Последования всенощного бдения, часов и обедницы Вознесения Господня для домашнего совершения

Последования всенощного бдения, часов и обедницы праздника Вознесения Господня для домашнего (келейного) совершения (в формате Word).

Всенощное бдение

Часы и обедница

Уставные чтения


patriarchia.ru

 

27 мая 2020 года

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Последование всенощного бдения
для домашнего (келейного) совершения

ВЕЧЕРНЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103

Стихи́ избра́ннии: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, Го́споди. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Благослове́н еси́, Го́споди. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Благослове́н еси́, Го́споди. Посреде́ гор про́йдут во́ды. Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. Вся прему́дростию сотвори́л еси́. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

И а́бие

Го́споди, воззва́х, глас 6-й.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю — же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Госпо́дь вознесе́ся на небеса́, да по́слет Уте́шителя ми́ру, небеса́ угото́ваша престо́л Его́, о́блацы восхожде́ние Его́. А́нгели дивя́тся, Челове́ка зря́ще превы́ше себе́. Отец ждет, Его́же в не́драх и́мать соприсносу́щна, Дух же Святы́й вели́т всем а́нгелом Его́: возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, вси язы́цы восплещи́те рука́ми, я́ко взы́де Христо́с, иде́же бе пе́рвее.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Го́споди, Твоему́ вознесе́нию удиви́шася херуви́ми, зря́ще Тебе́, Бо́га, на о́блацех восходя́ща, на них седя́щаго, и сла́вим Тя, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, сла́ва Тебе́.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

На гора́х святы́х зря́ще Твое́ вознесе́ние, Христе́, сия́ние сла́вы О́тчи, воспева́ем Твой светообра́зный лица́ зрак, кла́няемся страсте́м Твои́м, почита́ем воскресе́ние, сла́вное вознесе́ние сла́вяще: поми́луй нас.

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Го́споди, апо́столи я́ко ви́деша Тя, на о́блацех возноси́ма, рыда́нием слез, Жизнода́вче Христе́, ско́рби исполня́еми, рыда́юще глаго́лаху: Влады́ко, не оста́ви нас си́рых, и́хже за милосе́рдие возлюби́л еси́ рабы́ Твоя́, я́ко благоутро́бен, но посли́ я́коже обеща́л еси́ нам, Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, просвеща́юща ду́ши на́ша.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Го́споди, смотре́ния соверши́в та́инство, пои́м Твоя́ ученики́ на го́ру Елео́нскую, возноси́лся еси́, и се твердь небе́сную проше́л еси́, мене́ ра́ди обнища́вый по мне, и возше́д отону́дуже не разлучи́лся еси́, Всесвята́го Твоего́ Ду́ха низпосли́, просвеща́юща ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Недр Оте́ческих не разлу́чься, сладча́йший Иису́се, и с земны́ми, я́ко Челове́к, пожи́в, днесь от горы́ Елео́нския возне́слся еси́ во сла́ве, и па́дшее естество́ на́ше ми́лостивно возне́с, Отцу́ спосади́л еси́. Те́мже небе́снии безпло́тных чи́нове, чудеси́ удивля́ющеся, ужаса́хуся у́жасом, и тре́петом содержи́ми, Твое́ человеколю́бие велича́ху. С ни́миже и мы земни́и, е́же к нам Твое́ снисхожде́ние, и е́же от нас вознесе́ние славосло́вяще, мо́лимся глаго́люще: ученики́, и ро́ждшую Тя Богоро́дицу, ра́дости безчи́сленныя испо́лнивый во Твое́ вознесе́ние, и нас сподо́би избра́нных Твои́х ра́дости, моли́твами их, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Свете тихий

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мiр Тя сла́вит.

Проки́мен, глас 5:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 2.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́х гор, и вознесе́тся превы́ше холмо́в, и прии́дут на ню вси язы́цы. И по́йдут лю́дие мно́зи, и реку́т: прииди́те взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́.

Русский перевод: Так говорит Господь: в последние дни будет явлена гора Господня и дом Божий на верху гор, и возвысится над хол мами, и придут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: прийдите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и возвестит нам путь Свой, и пойдем по нему.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 62:10–12; 63:1–3, 7–9.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: поиди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите путь Мой, и путь твори́те лю́дем Мои́м, и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те зна́мение на язы́ки. Се бо Госпо́дь сотвори́ слы́шано да́же до после́дних земли́: рцы́те дще́ри Сио́нове, се Спаси́тель твой прихо́дит, име́я с Собо́ю мзду, и де́ло Его́ пред лице́м Его́. И прозове́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены от Го́спода: ты же нарече́шися взы́сканный град, и не оста́вленный. Кто Сей прише́дый из Едо́ма, оброще́ние риз Его́ от Восо́ра? Сей красе́н во оде́жди Свое́й, вопие́т с кре́постию ве́лиею: Аз глаго́лю пра́вду, и суд спасе́ния. Почто́ ти оброще́ны ри́зы, и оде́жды твоя́ я́ко от истопта́ния точи́ла испо́лнены истопта́ния? Точи́ло истопта́х еди́н, и от язы́к несть муж со Мно́ю. Ми́лость Госпо́дню помяну́х, доброде́тели Госпо́дни во всех, и́миже нам воздава́ет. Госпо́дь, судия́ благи́й до́му Изра́илеву, нано́сит нам по ми́лости Свое́й, и по мно́жеству пра́вды Своея́. И рече́: не лю́дие ли Мои́; ча́да не отве́ргут ли ся? И бысть им во спасе́ние от вся́кия ско́рби их. Не хода́тай, ниже́ А́нгел, но Сам Госпо́дь спасе́ их: за е́же люби́ти их, и щаде́ти их, Сам изба́ви их, и восприя́т их, и вознесе́ их во вся дни ве́ка.

Русский перевод: Так говорит Господь: идите вратами Моими и приготовляйте путь народу Моему, и камни, находящиеся на пути (его), разбрасывайте, поднимите знамя народам. Ибо вот Господь делает известным до конца земли: скажите дщери Сиона: вот Спаситель твой грядет, имея награду с Собою, и дело Свое пред Лицем Своим. И назовет его народом святым, искупленным от Господа, а ты назовешься городом взысканным, а не оставленным. Кто это пришедший из Едома, в червленых ризах из Восора, в прекрасной одежде и весьма сильный? Я — изрекающий правду и суд спасения. Почему одежды Твои красны и одеяние Твое, как от топтания точила. Окончено топтание, и из народов никого не было со Мною, и Я топтал их в ярости Моей, и стер их как персть, и кровь их спустил в землю, и все одежды Мои омочил. Я вспомнил милость Господню и благодеяния Господни во всем, что Он воздает нам. Господь — добрый Судия для дома Израилева, поступает с нами по милости Своей и по множеству правды Своей. И сказал: не Мои ли они люди, — дети, которыя не отвергнутся? И был им во спасение от всякой скорби их. Не ходатай, ни ангел, но Сам Господь спас их, потому что любит их и жалеет их; Он Сам избавил их и принял их, и возвысил их во все дни века.

Пророчества Захариина чтение. [Глава 14.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се день гряде́т Госпо́день, и ста́нут но́зе Его́ в день о́ный на горе́ Елео́нстей, пря́мо Иерусали́ма, от восто́к со́лнца. И в день о́ный изы́дет вода́ жива́ из Иерусали́ма, пол ея́ в мо́ре пе́рвое, и пол ея́ в мо́ре после́днее: в жа́тву и в ве́сну бу́дет та́ко. И бу́дет Госпо́дь Царь по всей земли́, в день о́ный бу́дет Госпо́дь Еди́н. И́мя Его́ еди́но, окружа́ющее всю зе́млю и пусты́ню, от Га́вы да́же до Реммо́на, проти́ву хребту́ Иерусали́млю: и вознесе́тся, и на ме́сте пребу́дет, от врат Вениами́новых, да́же до ме́ста двере́й пе́рвых, да́же до врат уго́льных, и да́же до столпа́ Анамеи́лева, да́же до подточи́лий царе́вых, обита́ют в нем: и ана́фема не бу́дет ктому́, и всели́тся Иерусали́м наде́яйся.

Русский перевод: Так говорит Господь: вот наступает день Господень, и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая против Иерусалима к востоку. И в тот день выйдет вода живая из Иерусалима: половина ея (потечет) в море первое и половина ея (потечет) в море последнее, и в жатву и весной так будет. И будет Господь царем на всей земле, в тот день Господь будет един и имя Его едино, Обнимая всю землю и пустыню, от Гавеи до Реммона, на юг от Иерусалима, и высоко он будет стоять на месте, и будет стоять от ворот Вениаминовых до места первых ворот, даже до угловых ворот, и до башни Анамеила и до царскаго точила. И населят его, и отчуждения более не будет, и Иерусалим будет жить спокойно.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Сподоби, Господи

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Стихиры на литии, глас 1

Возше́д на небеса́, отону́дуже и соше́л еси́, не оста́ви нас си́рых, Го́споди, да прии́дет Твой Дух, нося́ мир ми́рови, покажи́ сыно́м челове́ческим дела́ си́лы Твоея́, Го́споди Человеколю́бче.

Возше́л еси́, Христе́, к Безнача́льному Отцу́ Твоему́, неопи́санных Его́ недр не разлучи́выйся, и прило́г си́лы хвале́ния трисвята́го не прия́ша, но Еди́наго Сы́на и по вочелове́чении позна́ша Тя, Го́споди, Единоро́дна Отцу́, во мно́жестве щедро́т Твои́х поми́луй нас.

А́нгели Твои́, Го́споди, апо́столом глаго́лаху: му́жие галиле́йстии, что стоите́, зря́ще на не́бо? Сей есть Христо́с Бог, вознесы́йся от вас на не́бо, Той прии́дет па́ки, и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо, послужи́те Ему́ в преподо́бии и пра́вде.

Глас 4:

Егда́ прише́л еси́ на го́ру, Христе́, Елео́нскую, О́тчее соверши́ти благоволе́ние, ужасо́шася небе́снии а́нгели, и устраши́шася преиспо́днии. Предста́ша же ученицы́ с ра́достию тре́петни, я́ко глаго́лал еси́ им, я́ко престо́л же готовля́шеся проти́в о́блак жду́щий, врата́ же не́бо отве́рзшее добро́ту явля́ше, и земля́ сокро́вища открыва́ет, Ада́мову схожде́нию, я́ко позна́тися, и па́ки восхожде́нию. Но стопы́ у́бо возвыша́хуся, я́коже ру́це, уста́ же вельми́ благословля́ху, я́коже слы́шашеся, о́блак подъе́мляше, и не́бо внутрь Тебе́ прия́т. Де́ло сие́, Го́споди, соде́лал еси́ вели́кое и пресла́вное, во спасе́ние душ на́ших.

Низше́дшее естество́ Ада́мово, в до́льнейшия страны́ земли́, Бо́же, новосотвори́вый Собо́ю превы́ше вся́каго нача́ла и вла́сти, возве́л еси́ днесь, я́ко бо возлюби́в спосади́л еси́, я́коже поми́ловав соедини́л еси́ Себе́, я́ко соедини́вый спострада́л еси́, я́ко безстра́стен пострада́в и спросла́вил еси́. Но безпло́тнии, кто есть Сей, глаго́лаху, кра́сный Муж? Но не челове́к то́чию, Бог же и Челове́к, совокупле́нно и явля́емо. Те́мже удивле́ни а́нгели, во оде́ждах лета́юще о́крест ученико́в, друзи́и же стоя́ще вопия́ху: му́жие галиле́йстии, И́же от вас оты́де, Сей есть Иису́с Челове́к Бог. Бог Челове́к па́ки прии́дет, Судия́ живы́х и ме́ртвых, ве́рным же да́руяй грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.

Егда́ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же, ученико́м зря́щим, о́блацы подыма́ху Тя с пло́тию, врата́ взя́шася небе́сная, лик а́нгельский ра́довашеся с весе́лием, го́рнейшия си́лы зовя́ху глаго́люще: возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, и вни́дет Царь сла́вы. Ученицы́ же дивя́щеся глаго́лаху: не разлучи́ся нас Па́стырю до́брый, но посли́ нам Ду́ха Твоего́ Пресвята́го, наставля́юща и утвержда́юща, и просвеща́юща, и освяща́юща ду́ши на́ша.

Слава и ныне, глас тойже:

Го́споди, та́инство е́же от веко́в сокрове́нное и от родо́в, испо́лнив, я́ко Благ, прише́л еси́ со ученики́ Твои́ми на го́ру Елео́нскую, име́я Ро́ждшую Тя Творца́ и всех Соде́теля, Той бо в стра́сти Твое́й ма́терски па́че всех боле́зновавшей, подоба́ше и сла́вою пло́ти Твоея́, премно́гия наслади́тися ра́дости. Ея́же и мы причаща́ющеся, е́же на небеса́ восхо́дом Твои́м, Влады́ко, вели́кую Твою́ ми́лость на нас бы́вшую сла́вим.

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Стихиры на стиховне, глас 2

Роди́лся еси́, я́ко Сам восхоте́л еси́, яви́лся еси́, я́ко Сам изво́лил еси́, пострада́л еси́ пло́тию, Бо́же наш, из ме́ртвых воскре́сл еси́ попра́в смерть. Возне́слся еси́ во сла́ве, вся́ческая исполня́яй, и посла́л еси́ нам Ду́ха Боже́ственнаго, е́же воспева́ти и сла́вити Твое́ Божество́.

Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Восприе́млему Тебе́, Христе́, от горы́ Ма́сличныя, си́лы зря́ще, друг дру́гу вопия́ху: кто есть Сей? И глаго́лет к ним: Сей есть держа́вный и си́льный, Сей есть си́льный в бра́ни, Сей есть вои́стинну Царь сла́вы. И почто́ Ему́ червле́ны ри́зы? Из Восо́ра прихо́дит, е́же есть пло́ти. Ты же Сам, я́ко Бог, одесну́ю сед вели́чествия, посла́л еси́ нам Ду́ха Свята́го, да наста́вит и спасе́т ду́ши на́ша.

Стих: Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Возне́слся еси́ во сла́ве на горе́ Ма́сличней, Христе́ Бо́же, пред Твои́ми ученики́, и сел еси́ одесну́ю Отца́, вся́ческая исполня́яй Божество́м, и посла́л еси́ им Ду́ха Свята́го, просвеща́юща и утвержда́юща, и освяща́юща ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне, е́же вознести́ па́дший о́браз Ада́мов, и посла́ти Ду́ха Уте́шителя, е́же освяти́ти ду́ши на́ша.

Молитва святаго Симеона Богоприимца

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Тропа́рь пра́здника, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. Трижды.

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Та́же псало́м 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

УТРЕНЯ

Шестопсалмие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 87

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не: 

Бог Госпо́дь и тропари́

Глас 1:

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Тропа́рь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра. Трижды.

Кафи́змы и седа́льны

Го́споди, поми́луй. Трижды

Сла́ва, и ны́не:

И чтем кафи́сму 13-ю (зри Псалтирь)

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

По кафи́сме седа́льны, глас 1:

А́нгелом, дивя́щимся восхо́да стра́нному, и ученико́м, ужаса́ющимся стра́шному взы́тия, возше́л еси́ со сла́вою, я́ко Бог, и врата́ Тебе́ взя́шася, Спа́се. Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя дивля́хуся вопию́ще: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Спа́се, сла́ва ца́рствию Твоему́, сла́ва вознесе́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, и́ный седа́лен, глас 3: 

Преве́чный Бог и безнача́льный, е́же восприя́т естество́ челове́ческое, обоготвори́в та́йно днесь вознесе́. А́нгели предтеку́ще апо́столом пока́зоваху Сего́ иду́ща на небеса́ со сла́вою мно́гою, Тому́же поклони́вшеся глаго́лаху: сла́ва Бо́гу возне́сшемуся.

Полиелей

Избраннии стихи из псалмов 134 и 135:

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, трижды.

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, трижды.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

Велича́ние:

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию Боже́ственное вознесе́ние.

Псалом избранный:

Возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возьми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы.

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию Боже́ственное вознесе́ние.

Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет.

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию Боже́ственное вознесе́ние.

Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию Боже́ственное вознесе́ние.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и почита́ем е́же на Небеса́ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию Боже́ственное вознесе́ние.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен пра́здника, глас 5:

Соше́дый с небесе́ на земна́я, и до́лу лежа́щии во а́дове стра́жи, совоскреси́вый, я́ко Бог, Ада́мов зрак, вознесе́нием Твои́м, Христе́, на небеса́ возве́д, престо́лу Оте́ческому Твоему́ соседи́теля соде́лал еси́, я́ко ми́лостив и Человеколю́бец.

Степе́нна

Антифо́н 1, гла́с 4:

От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя стра́сти, но Сам мя заступи́, и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода, я́ко трава́ бо огне́м бу́дете изсо́хше.

Сла́ва, и ны́не:  Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся, и чистото́ю возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

Проки́мен, глас 4:

Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Стих: Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Го́споди, поми́луй.

Сла́ва, и ны́не:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

От Ма́рка свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтем Ева́нгелие пра́здника (зачало 71):

Во вре́мя о́но воскре́с Иису́с зау́тра, в пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Мари́и Магдали́ни, из нея́же изгна́ седмь бесо́в. Она́ же ше́дши возвести́ с Ним бы́вшим, пла́чущимся и рыда́ющим. И они́ слы́шавше, я́ко жив есть, и ви́ден бысть от нея́, не я́ша ве́ры. По сих же двема́ от них гряду́щема яви́ся ине́м о́бразом, иду́щема на село́. И та ше́дша возвести́ста про́чим: и ни те́ма ве́ры я́ша. Последи́ же возлежа́щим им единомуна́десяте яви́ся, и поноси́ неве́рствию их и жестосе́рдию, я́ко ви́девшим Его́ воста́вша не я́ша ве́ры. И рече́ им: ше́дше в мир весь, пропове́дите Ева́нгелие всей тва́ри. И́же ве́ру име́т и крести́тся, спасе́н бу́дет, а и́же не име́т ве́ры, осужде́н бу́дет. Зна́мения же ве́ровавшим сия́ после́дуют: и́менем Мои́м бе́сы иждену́т; язы́ки возглаго́лют но́вы; зми́я возму́т; а́ще и что сме́ртно испию́т, не вреди́т их; на неду́жныя ру́ки возложа́т, и здра́ви бу́дут. Госпо́дь же у́бо, по глаго́лании Его́ к ним, вознесе́ся на не́бо, и се́де одесну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше пропове́даша всю́ду, Го́споду поспе́шствующу и сло́во утвержа́ющу после́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

Русский перевод: В то время, воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседы с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному Безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты́ бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се́ бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50 с припе́вами

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо  в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, глас 6:

Моли́твами апо́столов, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

И ны́не:

Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже, глас 6:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра, глас 6:

Днесь на небесе́х го́рния си́лы на́ше естество́ зря́ще, дивя́щеся стра́ннаго о́браза восхо́ду, недоумева́хуся друг ко дру́гу глаго́люще: кто Сей прише́дый? Ви́дяще же своего́ Влады́ку, небе́сная врата́ взя́ти повелева́ху, с ни́миже непреста́нно воспои́м с пло́тию отону́ду па́ки Гряду́щаго, я́ко Судию́ всех и Бо́га всеси́льна.

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Кано́н

Пе́снь 1

Канон, творение Иоанна монаха. Глас 5.

Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему, и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Воспои́м вси, лю́дие, на ра́мех херуви́мских возне́сшуся со сла́вою Христу́, и спосади́вшему нас одесну́ю Отца́, песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хода́тая Бо́гу и челове́ком Христа́, ли́цы а́нгельстии ви́девше, с пло́тию в вы́шних удивля́хуся, согла́сно же воспева́ху песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́вльшемуся Бо́гу на горе́ Сина́йстей, и зако́н да́вшему богови́дцу Моисе́ю, от горы́ Елео́нския возне́сшемуся пло́тию, Тому́ вси воспои́м, я́ко просла́вися.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, Воплоще́ннаго от Тебе́, и от недр Роди́теля не отсту́пльшаго Бо́га непреста́нно моли́, от вся́каго обстоя́ния спасти́, я́же созда́.

Другий канон господина Иосифа. Глас 4.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Воскре́сл еси́ тридне́вен, по естеству́ безсме́ртный, и яви́лся еси́ единона́десятим и всем ученико́м, и восте́кл еси́ Христе́ ко Отцу́, о́блаком носи́мь, всех Тво́рче.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вопие́т я́вственно поя́ Дави́д богодохнове́нный, взы́де Госпо́дь к небе́сным, в воскликнове́нии и трубы́ шу́ме, и к началосве́тному Отцу́ доспе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху

Состаре́вшийся, Го́споди, мир мно́гими грехми́, обнови́в стра́стию Твое́ю и воста́нием Твои́м, возше́л еси́ носи́мь о́блаком к пренебе́сным, сла́ва сла́ве Твое́й.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влады́ку родила́ еси́ всех, всенепоро́чная Влады́чице, страсть во́льную прии́мшаго, и возше́дша к Своему́ Отцу́, Его́же не оста́ви, а́ще и плоть взят.

Катава́сия: Боже́ственным покрове́н, медленоязы́чный мра́ком, извити́йствова Богопи́санный зако́н, ти́ну бо оттря́с очесе́ у́мнаго, ви́дит Су́щаго, и науча́ется Ду́ха ра́зуму, хваля́ Боже́ственными пе́сньми.

Песнь 3

Ирмо́с: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, утверди́ мое́ помышле́ние, во е́же пе́ти и сла́вити спаси́тельное Твое́ вознесе́ние.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возше́л еси́, Жизнода́вче Христе́, ко Отцу́, и возне́сл еси́ род наш, Человеколю́бче, неизрече́нным благоутро́бием Твои́м.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Чи́ни а́нгельстии, Спа́се, челове́ческое естество́ ви́девше совосходя́щее Тебе́, непреста́нно удивля́еми воспева́ху Тя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ужаса́хуся а́нгельстии ли́цы, Христе́, зря́ще Тя с телесе́м возне́сшася, и воспева́ху свято́е Твое́ вознесе́ние.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Естество́ челове́ческое, Христе́, тле́нием па́дшее возста́вил еси́, и восхо́дом Твои́м возне́сл еси́, и с Собо́ю нас просла́вил еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Моли́ непреста́нно, Чи́стая, Произше́дшаго от ложе́сн Твои́х, изба́витися пре́лести диа́воли, пою́щим Тя, Ма́терь Бо́жию.

Други́й:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возьми́те врата́ небе́сная, се прии́де Христо́с Царь тва́ри, в те́ло обо́лкся земно́е, го́рнейшим глаго́лаху си́лам до́льнейшия.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Взыска́в, Христе́, прельще́ннаго пре́лестию зми́евою Ада́ма, я́ко в сего́ оболки́йся, возше́л еси́ и сел еси́ одесну́ю, я́ко сопресто́лен Отцу́, пою́щим а́нгелом Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Земля́ пра́зднует и лику́ет, ра́дуется и не́бо, вознесе́нием днесь Творца́ тва́ри, предъявле́нно соедини́вшаго разстоя́щаяся хоте́нием.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сме́рти роди́вши Разруши́теля, Еди́наго безсме́ртнаго Бо́га, Де́во Ма́ти Всечи́стая, Того́ при́сно умоли́, умерщвля́ющия моя́ стра́сти умори́ти и спасти́ мя.

Катава́сия: Разве́рзе утро́бы неча́дствовавшия у́зы, доса́ду же неудобо­терпи́му благоча́дствующия, еди́на моли́тва проро́чицы дре́вле А́нны, нося́щия дух сокруше́н, к Си́льному и Бо́гу ра́зумов.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Седа́лен, глас 8:

Всед на о́блаки небе́сныя, оста́вив мир су́щим на земли́, возше́л и сел еси́ одесну́ю Отца́, я́ко Единосу́щен Сему́ сый и Ду́ху. А́ще бо и во пло́ти яви́лся еси́, но непрело́жен пребы́л еси́, те́мже ча́еши соверше́ния коне́ц, суди́ти гряды́й на зе́млю ми́ру всему́. Правосу́де Го́споди, пощади́ ду́ши на́ша, прегреше́ний оставле́ние да́руя, я́ко Бог ми́лостив, рабо́м Твои́м.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах слух си́лы Креста́, я́ко рай отве́рзеся им и возопи́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возне́слся еси́ во сла́ве, а́нгелов Царю́, Уте́шителя нам от Отца́ посла́в. Те́мже вопие́м: сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко взы́де Спас ко Отцу́ с пло́тию, удиви́шася Ему́ а́нгельская во́инства, и возопи́ша: сла́ва, Христе́, вознесе́нию Твоему́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

А́нгельския си́лы го́рнейшим вопия́ху: врата́ возьми́те, Христу́ на́шему Царю́, Его́же воспева́ем вку́пе со Отце́м и Ду́хом.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Де́ва роди́ и ма́терняя не позна́, но Ма́ти у́бо есть, Де́вою же пребы́сть, Ю́же воспева́юще, ра́дуйся, Богоро́дице, взыва́ем.

Други́й:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иису́с Жизнода́вец прии́м, и́хже возлюби́, на Елео́нскую го́ру восхо́дит, и сих благослови́, и о́блаком носи́мь О́тчая не́дра доспе́, я́же ника́коже оста́вил.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Мир весь пра́зднует ви́димый и неви́димый, в ра́дости а́нгели лику́ют, и челове́цы славосло́вяще непреста́нно вознесе́ние, пло́тию Соедини́вшагося нам бла́гостию.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Разруши́вый держа́ву сме́рти, я́ко безсме́ртный, Го́споди, безсме́ртие всем дарова́л еси́, Человеколю́бче, и возне́слся еси́ во сла́ве, зря́щим Тя честны́м ученико́м, Иису́се всеси́льне.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаже́нно чре́во Твое́, Всенепоро́чная, бысть, чре́во бо а́дово пресла́вно истощи́вшаго, несказа́нно вмести́ти сподо́билася еси́, Его́же моли́ спасти́ нас, пою́щих Тя.

Катава́сия: Царю́ царе́й, Яковы́й от Якова́го еди́н Сло́ве произше́дый, от Отца́ безвино́внаго, равномо́щнаго Твоего́ Ду́ха апо́столом и́стинно посла́л еси́, я́ко Благоде́теля пою́щим: сла́ва держа́ве Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти: Го́споди, спаси́ ны, Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Испо́лнив весе́лия вся́ческая Ми́лостиве, к го́рним си́лам с пло́тию прише́л еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

А́нгельския си́лы взе́млема Тебе́ ви́девше, врата́, взыва́ху, Царю́ на́шему возьми́те.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Апо́столи ви́девше возвыша́ема Спа́са, с тре́петом взыва́ху Царю́ на́шему: сла́ва Тебе́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, Богоро́дице, Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови родила́ еси́.

Други́й:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Умертви́в смерть Твое́ю сме́ртию, Го́споди, взем и́хже возлюби́л еси́, возше́л еси́ на Ма́сличную го́ру святу́ю, и отту́ду восте́кл еси́, Христе́, к Твоему́ Роди́телю, о́блаком носи́мь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стра́нно Твое́ рождество́, стра́нно Твое́ воскресе́ние, стра́нно и стра́шно Твое́ Жизнода́вче, е́же от горы́ Боже́ственное вознесе́ние, е́же изобразу́я Илиа́ четвероко́нный восхожда́ше, воспева́я Тя, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Зря́щим апо́столом веща́ху а́нгели: му́жие галиле́йстии, что чудите́ся вознесе́нию Жизнода́вца Христа́, Сей прии́дет па́ки на зе́млю суди́ти ми́ру всему́, я́ко Судия́ пра́веднейший.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Де́ву сохрани́в Тя по рождестве́ нетле́нну, восхо́дит Христо́с ко Отцу́, Богороди́тельнице, Его́же не оста́ви, а́ще и плоть прия́т из Тебе́, мы́сленную же и одушевле́нную, за ми́лость неизрече́нную.

Катава́сия: Реши́тельное очище́ние грехо́в, огнедохнове́нную приими́те Ду́ха ро́су, о ча́да светообра́зная церко́вная. Ны́не от Сио́на бо изы́де зако́н, языкоогнеобра́зная Ду́ха благода́ть.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна, гроб мне кит бысть, аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Взыгра́шася апо́столи, зря́ще на высоту́ днесь Зижди́теля взе́млема, упова́нием Ду́ха, и стра́хом зовя́ху: сла́ва восхо́ду Твоему́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Предста́ша а́нгели, вопию́ще, Христе́, ученико́м Твои́м: и́мже о́бразом ви́десте Христа́ восходя́ща с пло́тию, па́ки прии́дет Пра́ведный всех Судия́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́ко ви́деша Тя, Спа́се наш, небе́сныя си́лы, на высоту́ взе́млема с те́лом, взыва́ху, глаго́люще: вели́ко, Влады́ко, человеколю́бие Твое́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Купину́ Тя неопали́мую и го́ру, и ле́ствицу одушевле́нную, и дверь небе́сную досто́йно сла́вим, Мари́е сла́вная, правосла́вных похвало́.

Други́й:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Да ка́плют нам свы́ше о́блацы весе́лие ве́чное, Христо́с бо о́блаком, я́ко херуви́мы, носи́мый, к Своему́ Отцу́ восхо́дит днесь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пло́ти яви́вся подо́бием, пре́жде разстоя́щаяся собра́л еси́ во еди́но, Человеколю́бче, и возне́слся еси́, Ще́дре, в небе́сная, зря́щим Тя ученико́м Твои́м.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Что червле́ны ри́зы пло́ти соедини́вшагося дебельству́? Святи́и а́нгели Христа́ зря́ще веща́ху, стра́сти честны́я Боже́ственныя нося́ща о́бразы.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пое́м Отрокови́це зача́тие, пое́м Твое́ неизрече́нное рождество́, и́мже изба́вихомся, Чи́стая, тли и озлобле́ния, и мра́чнаго а́дова затворе́ния.

Катава́сия: Очище́ние нам, Христе́, и спасе́ние, Влады́ко, возсия́л еси́ от Де́вы, да я́ко проро́ка от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну, от тли исхити́ши всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

Го́споди, поми́луй. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Конда́к, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

И́кос:

Я́же земли́ на земли́ оста́вившии, я́же пе́пельная пе́рсти уступа́ющии, прииди́те воспря́нем, и на высоту́ возведе́м о́чи и мы́сли, впери́м ви́ды, вку́пе и чу́вства, на небе́сная врата́, сме́ртнии, непщу́им бы́ти в Ма́сличной горе́, и взира́ти на Избавля́ющаго на о́блацех носи́ма. Отону́ду бо Госпо́дь на небеса́ востече́, и та́мо даролюбе́зны да́ры раздая́ апо́столом Свои́м, уте́шив я́, я́ко Оте́ц, и утверди́в я́, наста́вив, я́ко сыно́в, и рече́ к ним: не разлуча́юся вас, Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ о́гненней песносло́вцы спасы́й о́троки, благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На о́блацех све́та вознесы́йся и спасы́й мир, благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На ра́му, Спа́се, заблу́ждшее взем естество́, возне́сся, Бо́гу и Отцу́ приве́л еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возше́дый во пло́ти к безпло́тному Отцу́, благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Умерщвле́ное на́ше грехо́м естество́ взем, Твоему́ сво́йственному Отцу́, Спа́се, приве́л еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: От Де́вы ро́ждься, Ю́же Богоро́дицу соде́лал еси́, благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Други́й:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Све́тлый Тя Свет су́ща, подъя́т о́блак, Го́споди, от земли́ па́че ума́ восприе́млема и небе́снии собо́ри восхвали́ша со апо́столы, глаго́люще: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Рука́ма вси ра́дующеся воспле́щим, вознесе́нием Христо́вым, и воскли́кнем: взы́де Бог во гла́се тру́бне, и се́де одесну́ю, я́ко сопресто́лен Отцу́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Поя́ дре́вле Моисе́й вели́кий, взыва́ше: да покло́нятся восходя́щу Христу́ небе́снии а́нгели, я́ко всех Царю́, ему́же зове́м: отце́в Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О чуде́с пресла́вных! Ка́ко вмести́ла еси́ Бо́га невмести́маго Богора́дованная, пло́тию обнища́вшаго, и со сла́вою мно́гою в небе́сная возне́сшагося днесь, и оживи́вшаго челове́ки?

Катава́сия: Согла́сная возшуме́ орга́нская песнь, почита́ти златосотво­ре́нный безду́шный истука́н: Уте́шителева же светоно́сная благода́ть почеству́ет, е́же вопи́ти: Тро́ице Еди́ная, равноси́льная, безнача́льная, благослове́на еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га, и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во двою́ существу́ возлете́вшаго Жизнода́вца Христа́ на небеса́ со сла́вою, и Отцу́ соседя́щаго, свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От рабо́ты и́дольския тварь изба́вившаго, и предста́вившаго ту свобо́дну Твоему́ Отцу́, Тебе́, Спа́се, пое́м, и Тебе́ превозно́сим во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Свои́м схожде́нием низложи́вшаго супоста́та, и Свои́м возше́ствием возне́сшаго челове́ки, свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Херуви́мов превы́шшая яви́лася еси́, Богоро́дице Чи́стая, во чре́ве Твое́м си́ми Носи́маго носи́вшая, Его́же со безпло́тными, челове́цы, славосло́вим во вся ве́ки.

Други́й:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Яви́шася у́мове апо́столом в вознесе́нии и веща́ху, что взира́юще стоите́ дивя́щеся? Сей восходя́й в небе́сная, прии́дет и па́ки суди́ти и́же на земли́ челове́ком, Судия́ сый Еди́н.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Дади́м Бо́гу вели́чие, хвалы́ согла́сие воскли́кнем, воспои́м, лику́им, рука́ми же воспле́щим: взы́де Бог наш на небеса́ от земли́, а́нгелом, арха́нгелом пою́щим Сего́, я́ко Влады́ку и Творца́ всех.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Взя́тся превы́ше А́нгел естество́ на́ше, дре́вле отпа́дшее, и на престо́ле посажде́но бысть Боже́ственне, па́че смы́сла. Прииди́те, торжеству́им и воззове́м: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се Сын Твой, Богоро́дице, плени́в Кресто́м Свои́м смерть, воскре́се тридне́вен, и ученико́м Свои́м я́влься, востече́ к небе́сным, с ни́миже Тебе́ покланя́ющеся пое́м и славосло́вим во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катава́сия: Разреша́ет у́зы, и ороша́ет пла́мень, трисве́тлый Богонача́лия О́браз, пою́т о́троцы, благослови́т же Еди́наго Спа́са и Вседе́теля, я́ко Благоде́теля сотворе́нная вся́ческая тварь.

Припев праздника:

Велича́й душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на не́бо, Христа́ Жизнода́вца.

Песнь 9

Ирмо́с: Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Велича́й душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на не́бо, Христа́ Жизнода́вца.

Тебе́, Изба́вителя ми́ра, Христа́ Бо́га, апо́столи ви́дяще Боже́ственно возвыша́ема, со стра́хом игра́юще велича́ху.

Велича́й душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на не́бо, Христа́ Жизнода́вца.

Твою́ обожи́вшуюся плоть зря́ще, Христе́, на высоте́ а́нгели, друг ко дру́гу глаго́лаху: вои́стинну Сей есть Бог наш.

Велича́й душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на не́бо, Христа́ Жизнода́вца.

Тебе́ безпло́тных чи́нове, Христе́ Бо́же, на о́блацех взе́млема ви́дяще, взыва́ху: сла́вы Царю́, врата́ возьми́те.

Велича́й душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на не́бо, Христа́ Жизнода́вца.

Тебе́ соше́дшаго да́же до после́дних земли́, и челове́ка спа́сшаго, и восхожде́нием Твои́м возвы́сившаго, сего́ велича́ем.

Други́й:

А́нгели восхожде́ние Влады́ки зря́ще, ужаса́хуся, ка́ко со сла́вою взя́тся от земли́ на го́рняя.

О даро́в па́че постиже́ния! О та́инства стра́шнаго! Все́ми бо влады́чествуяй, от земли́ отходя́ к небе́сным, ученико́м посла́ Ду́ха Свята́го, просвети́вшаго сих смысл, и о́гненны сотвори́вшаго благода́тию.

А́нгели восхожде́ние Влады́ки зря́ще, ужаса́хуся, ка́ко со сла́вою взя́тся от земли́ на го́рняя.

Полцы́ учени́честии, Госпо́дь рече́, вы седи́те во Иерусали́ме, и Аз низпослю́ вам Уте́шителя друга́го, Отцу́ сопресто́льна и Мне равноче́стна, Его́же ви́дите взима́ема и о́блаком све́тлым носи́ма.

А́нгели восхожде́ние Влады́ки зря́ще, ужаса́хуся, ка́ко со сла́вою взя́тся от земли́ на го́рняя.

Взя́тся я́ве великоле́пие вы́ше небе́с, пло́тию обнища́вшаго, и соседе́нием Отца́ почте́ся естество́ на́ше отпа́дшее, торжеству́им и согла́сно вси воскли́кнем, и воспле́щим рука́ми ра́дующеся.

А́нгели восхожде́ние Влады́ки зря́ще, ужаса́хуся, ка́ко со сла́вою взя́тся от земли́ на го́рняя.

Свет от Све́та возсия́вый, Всенепоро́чная, из Тебе́ возсия́, и че́рность безбо́жия всю разруши́, и в нощи́ спя́щих просвети́. Сего́ ра́ди вси по до́лгу Тя во ве́ки при́сно ублажа́ем.

Катава́сия: Ра́дуйся, Цари́це, Матероде́вственная сла́во, вся́ка бо удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста́ вити́йствовати не мо́гут, Тебе́ пе́ти досто́йно, низумева́ет же ум всяк, Твое́ Рождество́ разуме́ти. Те́мже Тя согла́сно сла́вим.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Ексапостила́рий:

Ученико́м зря́щим Тя, возне́слся еси́, Христе́, ко Отцу́ соседя́, а́нгели предтеку́ще зовя́ху: возьми́те врата́, возьми́те, Царь бо взы́де к нача́льному Све́ту сла́вы.

Хвали́тны

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Стихиры на хвалитех, глас 1:

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

А́нгельски, и́же в ми́ре, торжеству́им, на престо́ле сла́вы Бо́гу носи́мому, взыва́юще пе́ние: Свят еси́, О́тче Небе́сный, Соприсносу́щный Сло́ве, Свят еси́ и Ду́ше Всесвяты́й.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

А́нгельски, и́же в ми́ре, торжеству́им, на престо́ле сла́вы Бо́гу носи́мому, взыва́юще пе́ние: Свят еси́, О́тче Небе́сный, Соприсносу́щный Сло́ве, Свят еси́ и Ду́ше Всесвяты́й.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Нача́льницы а́нгелов смотря́юще, Спа́се, восхожде́ния стра́нное, недоумева́хуся друг ко дру́гу: что виде́ние сие́? Челове́к у́бо зра́ком ви́димый, я́коже Бог, превы́ше небе́с с пло́тию восхо́дит.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Галиле́ане зря́ще Тя вознесе́нна, от Ма́сличныя горы́ с те́лом, Сло́ве, слы́шаху а́нгелов вопию́щим им: что стоите́ зря́ще? Сей прии́дет па́ки с пло́тию, и́мже о́бразом ви́десте.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Роди́лся еси́, я́ко Сам восхоте́л еси́, яви́лся еси́, я́ко Сам изво́лил еси́, пострада́л еси́ пло́тию, Бо́же наш, из ме́ртвых воскре́сл еси́ попра́в смерть. Возне́слся еси́ во сла́ве, вся́ческая исполня́яй, и посла́л еси́ нам Ду́ха Боже́ственнаго, е́же воспева́ти и сла́вити Твое́ Божество́.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Трижды.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Завершение утрени

Го́споди, поми́луй. 40.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. 12.

Сла́ва, и ны́не:

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

И́же во сла́ве вознесы́йся от нас на не́бо, и одесну́ю се́дый Бо́га и Отца́, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек, митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

ПЕРВЫЙ ЧАС

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 5

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 100

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва:

Тропа́рь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

И ны́не:

Богоро́дичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Та́же:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Много­благо­утро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И молитву часа:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Конда́к пра́здника, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди поми́луй. Трижды.

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.28 мая 2020 года

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Последование часов и обедницы
для домашнего (келейного) совершения

ЧАС ТРЕТИЙ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 16

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо  в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва:

Тропа́рь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

И ны́не:

Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Та́же:

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И молитву сию, святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧАС ШЕСТЫЙ

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

 Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

Сла́ва:

Тропа́рь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

И ны́не:

Богоро́дичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Та́же:

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Го́споди, поми́луй. 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И молитву сию святаго Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

ЧИН ОБЕДНИЦЫ

Антифон 1, глас 2, псалом 46:

Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, / воскли́кните Бо́гу гла́сом рад́ования.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих: 2: Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, / Царь ве́лий по всей земли́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Покори́ лю́ди нам / и язы́ки под но́ги на́ша.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Взы́де Бог в воскликнове́нии, / Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Слава, и ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Антифон 2, глас 2, псалом 47:

Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, / во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: аллилу́иа.

Стих 2: Го́ры Сио́нския, ре́бра Се́верова, / град Царя́ вели́каго.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: аллилу́иа.

Стих 3: Бог в тя́жестех Его́ зна́емь есть, / егда́ заступа́ет и́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: аллилу́иа.

Стих 4: Я́ко се ца́рие зе́мстии собра́шася, / снидо́шася вку́пе.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, вознесы́йся во сла́ве, пою́щия Ти: аллилу́иа.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не, и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый, и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся, распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Духу, спаси́ нас.

Антифон 3, глас 4, псалом 48:

Услы́шите сия́, вси язы́цы, / внуши́те вси, живу́щии по вселе́нней.

Тропа́рь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Стих 2: Земноро́днии же и сы́нове челове́честии, / вку́пе бога́т и убо́г.

Тропа́рь: Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Стих 3: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Тропа́рь: Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Стих 4: Приклоню́ в при́тчу у́хо мое́, / отве́рзу во псалти́ри гана́ние мое́.

Тропа́рь: Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ра́дость сотвори́вый ученико́м, / обетова́нием Свята́го Ду́ха, / извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, / я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Прокимен, апостол и Евангелие

Проки́мен, глас 7: Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, / и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Стих: Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й.

Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, / и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние.

Деяния святых апостолов, зачало 1:

Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти да́же до дне, во́ньже, запове́дав апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м во мно́зех и́стинных зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми явля́яся им и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии: С ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: Я́ко Иоа́нн у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м не по мно́зех сих днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти. Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́телие во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́. И сия́ рек, зря́щим им, взя́тся, и о́блак подъя́т Его́ от о́чию их. И я́ко взира́юще бя́ху на не́бо, иду́щу Ему́, и се му́жа два ста́ста пред ни́ми во оде́жди беле́. Я́же и реко́ста: му́жие Галиле́йстии, что стоите́ зря́ще на не́бо? Сей Иису́с, вознесы́йся от вас на не́бо, та́кожде прии́дет, и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо. Тогда́ возврати́шася во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь.

Русский перевод: Первую книгу, Феофил, составил я о всем, что с самого начала делал и чему учил Иисус, до того дня, когда Он был вознесен, дав Духом Святым повеления Апостолам, которых Он избрал, которым Он и показал Себя живым, по страдании Своём, со многими доказательствами, сорок дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И за трапезою, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного Отцом, «о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым, по истечении немногих этих дней». Итак, собравшись вместе, они спрашивали Его: «Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» И Он сказал им: «Не вам знать времена и сроки, которые Отец установил Своею властью. Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли». И, сказав это, – пока они смотрели – Он был поднят, и облако скрыло Его из глаз их. И как взоры их были устремлены к небу, во время Его отшествия, вот два мужа предстали им в одеяниях белых, и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, вознесенный от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, отходящим на небо». Тогда возвратились они в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Вси язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Го́споди, поми́луй. Трижды.

От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 114:

Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, и ста посреде́ учени́к Свои́х, и глаго́ла им: мир вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дяще. И рече́ им: что смуще́ни есте́; и почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко Сам Аз есмь. Осяжи́те Мя и ви́дите, я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующим им от ра́дости и чудя́щимся, рече́ им: и́мате ли что сне́дно зде? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы печены́ часть, и от пчел сот. И взем, пред ни́ми яде́. Рече́ же им: сия́ суть словеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния. И рече́ им: я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́, и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се, Аз послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы: вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии, и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. И бысть егда́ благословля́ше их, отступи́ от них и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́ и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою: И бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Русский перевод: В то время воскрес Иисус из мертвых, стал посреди учеников Своих и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповеданным быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Слава: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ныне: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны́ при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

Конда́к, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный, и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Го́споди, поми́луй. 12.

И молитву:

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́, благоволи́ же и о мне гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, покланя́юся и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но отны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 33: 

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.
О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

Задостойник: Велича́й душе́ моя́, возне́сшагося от земли́ на не́бо, Христа́ Жизнода́вца.

Тя па́че ума́ и словесе́, Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

Отпу́ст

И́же во сла́ве вознесы́йся от нас на не́бо, и одесну́ю се́дый Бо́га и Отца́, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

 

УСТАВНЫЕ ЧТЕНИЯ НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

 

1. Перед Шестопсалмием, Великое чтение

Книга Деяний святых апостолов (главы 1–2)

1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.

И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал было же собрание человек около ста двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его; и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство его да приимет другой. Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам.

2. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.

Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

 

2–3. По 1-й и 2-й кафизмах (предполагается, что чтение разделяется на 2 части)

Свт. Иоанн Златоуст, Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа

1. И в то время, когда мы совершали память креста, мы совершали праздник вне города; и теперь, когда чтим вознесение Распятого в этот славный и светлый день, мы празднуем опять вне города. Мы делаем это, желая не город унизить, но стараясь почтить мучеников. Дабы эти святые не стали укорять нас и говорить: «мы не удостоились видеть ни одного дня Владыки нашего празднуемым в наших обителях», дабы эти святые не стали укорять нас и говорить: «вот мы пролили за Него кровь свою и сподобились положить за Него головы свои, а не сподобились видеть день праздника Его совершаемым в наших жилищах», для этого мы, оставив город, прибегли к ногам этих святых по случаю настоящего дня, оправдываясь пред ними и за прошедшее время. Если и прежде надлежало прибегать к этим мужественным подвижникам благочестия, когда они лежали под спудом, то тем более нужно делать тоже теперь, когда эти жемчужины лежат особо, когда овцы отделены от волков, когда живые отлучены от мертвых. Для них самих и прежде не было никакого вреда от того, что они находились в общем с еретиками месте погребения, так как чьи души на небесах, тех тела не терпели вреда от такого соседства, чья душа в руке Божией, того останки ничего не терпят от местоположения. Для них самих не было никакого вреда и прежде; но народ у нас терпел не малый вред от местности, прибегая к останкам мучеников, и совершая молитвы с колебанием и сомнением, потому что не знал, где гробницы святых и где лежат истинные сокровища. Здесь происходило тоже, что было бы со стадами овец, которые, стремясь напиться чистых потоков, пришли бы к чистым источникам, но, почувствовав вблизи смрад и зловоние, отступили бы назад; так бывало и с нашею паствою. Народ приходил к чистым источникам мучеников, но чувствуя еретическое зловоние, распространявшееся вблизи, отступал назад. Видя это, мудрый наш пастырь и общий учитель, устраняющий все к назиданию церкви, пламенный любитель и ревнитель мучеников5, не мог долее сносить такого зла. Что же он сделал? Посмотрите на мудрость его: мутные и смрадные потоки он засыпал и отвел вниз, а чистые источники мучеников поставил в чистом месте. И заметьте, какое оказал он человеколюбие к мертвым, какую честь мученикам, какое попечение о народе: к мертвым он оказал человеколюбие, не сдвинув костей их, но оставив их на прежнем месте; мученикам воздал честь, освободив их от худого соседства; о народе явил попечение, не попустив ему более совершать молитвы с сомнением.

Посему мы и привели вас сюда, чтобы собрание было торжественнее, зрелище блистательнее, когда собрались не только люди, но и мученики, и не только мученики, но и ангелы. Подлинно, здесь и ангелы присутствуют: сегодня составилось собрание ангелов и мучеников. Если ты хочешь видеть и ангелов и мучеников, то открой очи веры, и увидишь это зрелище; ведь, если воздух наполнен ангелами, то тем более церковь; если церковь, то тем более в настоящий день, когда возносится Владыка их. А что весь воздух наполнен ангелами, послушай, как говорит апостол, увещевая жен иметь покрывало на голове: «должна есть жена власть имети на главе ангел ради» (1Кор. XI, 10). Также Иаков: «ангел, иже мя избавляет» от юности моей (Быт. XLVIII, 16). И бывшие в доме вместе с апостолами говорили Роде: «ангел его есть» (Деян. XII, 15). И еще Иаков: я видел, говорит, полк ангелов (Быт. XXXII, 2). Почему он видел полк и воинство ангелов на земле? Как царь повелевает войскам находиться в каждом городе, дабы неприятель не сделал нападения и не вторгся в город, так точно и Бог, поелику в этом воздухе находятся свирепые и жестокие бесы, всегда воздвигающие войны, и враги мира, противопоставил им воинства ангелов, чтобы они одним появлением своим укрощали бесов, а нам всегда доставляли мир. А чтобы тебе знать, что есть ангелы мира, послушай, как диаконы всегда произносят в молитвах: «ангела мирна»6 просим. Видишь ли, что здесь присутствуют и ангелы и мученики? Посему кто жалче тех, которые сегодня отсутствуют? Кто блаженнее нас, которые пришли и наслаждаемся этим торжеством? Впрочем речь об ангелах мы оставим до другого времени, а теперь поведем речь по поводу настоящего праздника.

2. Какой же ныне праздник? Важный и великий, возлюбленные, превосходящий человеческий ум и достойный щедрости устроившего его Бога. Ныне примирение у Бога с родом человеческим, ныне долговременная вражда прекратилась и продолжительная война окончилась, ныне наступил некоторый дивный мир, никогда неожидавшийся прежде. И кто мог надеяться, что Бог намерен был помириться с человеком? Это не потому, чтобы Владыка был не человеколюбив, но потому, что слуга нерадив; не потому, чтобы Господь был жесток, но потому, что раб неблагодарен. Хочешь ли знать, как мы оскорбили сего человеколюбивого, кроткого нашего Владыку? Надлежит знать причину прежней нашей вражды, чтобы ты, увидев нас, врагов и неприятелей, удостоенными чести, подивился человеколюбию Почтившего, чтобы ты не думал, будто перемена произошла от собственных наших заслуг, чтобы ты, познав чрезмерность благодати Его, не переставал постоянно благодарить Его за величие даров. Итак хочешь ли знать, как мы оскорбили нашего Владыку, человеколюбивого, кроткого, благого, устрояющего все для нашего спасения? Он имел в мыслях некогда совершенно истребить род наш и так разгневался на нас, что определил погубить нас с женами и детьми, зверями и скотами и со всею землею. Если желаешь, я тебе дам выслушать самое определение: "потреблю, — говорил Он, — человека, егоже сотворих, от лица земли», и звери и скоты: «зане размыслих яко сотворих» человека (Быт.VI, 6–7). А дабы ты знал, что Он не возненавидел естество наше, но отвращался пороков, Он, сказал: «потреблю человека, егоже сотворих от лица земли», говорит человеку: «время всякаго человека прииде пред Мя» (Быт.VI, 13). Если бы Он ненавидел человека, то не стал бы беседовать с человеком. А теперь видишь, как Он не только не желал совершить то, что угрожал совершить, но еще оправдывался — Господь пред рабом, беседовал с ним, как с равным Себе другом, и объявлял причины предстоявшей гибели, не для того, чтобы человек знал эти причины, но чтобы, сказав о том другим, сделал их более благоразумными. Итак, род наш, как я сказал, так худо вел себя прежде, что находился в опасности — быть истребленным с самой земли. А ныне мы, казавшиеся недостойными земли, вознесены на небеса; мы, недостойные земного владычества, возвысились до горнего царства, взошли выше небес, заняли царский престол, и то же самое естество, от которого херувимы охраняли рай, ныне восседит выше херувимов. Как же совершилось это дивное и великое дело? Как мы оскорбившие Бога, казавшиеся недостойными земли и потерявшие земное владычество, вознеслись на такую высоту? Как окончена война? Как прекратился гнев? Как удивительно то, что мир произошел таким образом, что не люди, несправедливо враждовавшие против Бога, (просили о мире), но Сам Бог, справедливо гневавшийся, увещевал нас. «По Христе убо молим, — говорит апостол, — яко Богу молящу нами» (2Кор. V, 20). Что это? Он оскорблен и Сам увещевает? Да; Он — Бог и потому увещевает, как человеколюбивый отец.

И смотри, что происходит: посредником делается Сын увещевающего, а не человек, не ангел, не архангел, и никто из рабов. Что же делает посредник? То, что свойственно посреднику. Как там, где какие-либо два человека отвращаются друг от друга и не хотят примириться, кто-нибудь третий, пришедши и предложив себя в посредники между ними, прекращает взаимную их вражду, так сделал и Христос. Бог гневался на нас, мы отвращались от Бога, человеколюбивого Владыки; Христос же, предложив Себя в посредники, примирил то и другое естество. Как же Он предложил Себя в посредники? Он принял на Себя наказание, которое мы должны были понести от Отца, и претерпел следовавшее затем мучение и здешнее поношение. Хочешь ли знать, как Он принял на Себя то и другое? «Христос ны искупил есть от клятвы законныя, быв по нас клятва», — говорит апостол (Гал. III, 13). Видишь ли, как Он принял наказание, угрожавшее свыше? Посмотри, как претерпел Он и поношения, причиняемые на земле. «Поношения поносящих Ти, — говорит псалмопевец, — нападоша на мя» (Псал. LXVIII, 10). Видишь ли, как Он прекратил вражду, как Он не переставал делать и терпеть все и употреблять все меры, пока не привел неприятеля и врага к Самому Богу и не сделал его другом? И основание этих благ — настоящий день, когда Христос, как бы взяв начаток естества нашего, вознес его Владыке. Как бывает с плодоносными полями, когда кто-нибудь, взяв немного колосьев, сделав малый сноп и принесши его Богу, этою малою честью низводит благословение на всю ниву, так поступил и Христос: одною плотью Своею, как начатком, Он низвел благословение на весь род наш. Но почему Он вознес не все естество наше? Потому что не будет начаток, когда кто принесет все; но тогда будет он, когда кто, принесши малое, чрез это малое уготовит благословение на все. Но скажешь, для начатка следовало бы принести первозданного человека, так как начатком называется, то, что первым происходит, первым произрастает. Нет, возлюбленный, это не будет начатком, когда мы принесем первый плод, незрелый и тощий, но — когда принесем плод совершенный. Посему, так как тот плод был подвластен греху, то он и не был принесен, хотя был и первый; а этот плод свободен от греха, и потому он принесен, хотя явился после: это и есть начаток.

3. Дабы тебе убедиться, что начаток есть не первый произрастающий плод, но плод совершенный, прекрасный и достигший надлежащей зрелости, я приведу тебе свидетельство из Писаний: «егда... внидите, — говорил Моисей к народу, — в землю, юже Господь Бог ваш дает вам, и насадите всяко древо снедное, плод его три лета нечист да будет вам, да не снестся: в лето же четвертое будет всяк плод его свят ...Господу» (Лев. XIX, 23, 24). Если бы начатком было первое произрастающее, то надлежало бы приносить Господу плод, произраставший в первый год; но здесь говорится: «плод его три лета нечист да будет» тебе, — оставь его, потому что дерево слабо, плод его тощ и незрел; «в лето же четвертое будет свят ...Господу». И посмотри на мудрость Законодателя: Он не позволил и вкушать этого плода, дабы человек не принимал его прежде Бога, не позволил и приносить его, дабы не был приносим Господу плод незрелый. Оставь это, говорит Он, потому что это — первые плоды, и не приноси их, потому что они недостойны чести Принимающего. Видишь ли, что начаток есть не первое произрастающее, но совершенное? Это сказано нами о плоти, которую принес Христос. Итак, Он принес Отцу начаток нашего естества; а Отец оказал такое почтение к этому дару, как по достоинству Принесшего, так и по чистоте принесенного, что принял его собственными руками, поместил дар подле Себя и сказал: «седи одесную Мене» (Псал. CIX, 1). К какому естеству Бог сказал: «седи одесную Мене»? К тому, которое выслушало: «земля еси, и в землю отидеши» (Быт. III, 19). Не довольно ли было для него возвыситься над небесами? Не довольно ли было стать вместе с ангелами? Не была ли неизреченною и эта честь? Но оно превзошло ангелов, прошло мимо архангелов, превзошло херувимов, вознеслось выше серафимов, миновало начальства, и остановилось не прежде, как достигши престола Владыки. Видишь ли это пространство от неба до земли? Или — лучше — начнем с низу: видишь ли, какое расстояние от ада до земли, также от земли до неба, потом от неба до неба горнего, а от этого до ангелов, до архангелов, до вышних сил, до самого престола царского? Выше всего этого расстояния и этой высоты Он вознес наше естество. Смотри, как низко (человек) находился и как высоко вознесен; невозможно было ни сойти ниже того, куда нисшел человек, ни вознестись выше того, куда вознес его Христос. Это выражая, Павел говорил: «сшедый, Той есть и возшедый». Куда Он нисходил? «В долнейшыя страны земли»; а восшел «превыше всех небес» (Еф. IV,9–10). Заметь, кто восшел, или какое естество, или в каком состоянии оно было прежде. Я с охотою останавливаюсь на ничтожестве нашего рода, чтобы познать чрезвычайную честь, дарованную нам человеколюбием Владыки. Мы были землею и прахом, но это еще не вина, потому что это — немощь природы. Мы сделались несмысленнее бессловесных животных, потому что человек «приложися скотом несмысленным и уподобися им» (Псал. XLVIII, 21). А уподобиться бессмысленным значит сделаться хуже безмысленных, потому что быть бессмысленным по природе и оставаться в бессмыслии, это — дело естественное, а ниспасть в безумие тем, которые почтены разумом, это — вина воли. Посему, когда ты слышишь: «уподобися скотом несмысленным», то не думай, что псалмопевец сказал это, желая представить людей равными бессмысленным животным: он сказал это, желая показать, что они и хуже животных. Подлинно, мы были хуже и бесчувственнее бессловесных, не потому только, что ниспали так, будучи людьми, но и потому, что дошли до еще большего неразумия. Выражая это, Исаия говорил: «позна вол стяжавшаго и, и осел ясли господина своего: Израиль же Мене не позна» (Иса. I, 3). Впрочем не будем стыдиться прежнего: «идеже бо умножися грех, преизбыточествова благодать» (Рим. V, 20). Видишь, как мы были бессмысленнее скотов; хочешь ли видеть, как мы были бессмысленнее и птиц? «Горлица и ластовица сельная, врабие сохраниша времена входов своих: людие же мои сии не познаша судеб Господних» (Иер. VIII, 7). Вот мы бессмысленнее и ослов, и волов, и птиц, горлицы и ласточки. Хочешь ли узнать и другое бессмыслие наше? Премудрый делает нас учениками муравьев: так мы потеряли естественный смысл! "Иди, — говорит он, — ко мравию ...и поревнуй видев пути его» (Притч. VI, 6). Мы сотворенные по образу Божию, сделались учениками муравьев; но виною этого не Творец, а мы, не сохранившие образа Его. Что я говорю о муравьях? Мы были бесчувственнее камней. Хочешь ли, я приведу свидетельство и на это? «Слышите, горы, суд Господень, и дебри основания земли, яко суд Господень к людем Его» (Мих. VI, 2). Ты судишься с людьми, а призываешь основания земли? Да, говорит Он, потому что люди бесчувственнее оснований земли. Какой же еще станешь ты требовать крайности порока, когда мы бесчувственнее ослов, бессмысленнее волов, неразумнее ласточки и горлицы, глупее муравьев, бесчувственнее камней, и даже оказываемся равными змиям? "Ярость их, — сказано, — по подобию змиину» (Псал. LVII, 5); «яд аспидов под устнами их» (Пс. CXXXIX, 3). Но нужно ли говорить о бесчувственности бессловесных, когда мы, оказывается, именуемся чадами самого дьявола? "Вы, — говорит, — отца вашего диавола есте» (Иоан. VIII, 44).

4. И однако мы, бесчувственные, неразумные, бессмысленные, бывшие бесчувственнее камней, ниже всех, бесчестные и презреннейшие, — как мне сказать, как выразиться, как произнести это слово? — презренное естество, безумнейшее всех, ныне стало выше всех. Ныне ангелы получили то, чего давно желали; ныне архангелы узрели то, чего давно жаждали: узрели наше естество блистающим на престоле царском, сияющим славою и красотою бессмертною. Да, этого давно желали ангелы, этого давно жаждали архангелы. Хотя наша честь и превзошла их (честь), однако они радуются нашим благам; равно и тогда, когда мы несли наказание, они скорбели; херувимы, хотя охраняли рай, тем не менее скорбели. И как слуга, взяв сослужителя своего под стражу по приказанию господина, хотя и стережет сослужителя своего, однако, из сострадания к этому сослужителю, скорбит о случившемся с ним, — так и херувимы, хотя и приняли рай для хранения, однако скорбели на этой страже. А чтобы тебе убедиться, что они действительно скорбели, я объясню тебе это примером людей. Когда ты видишь, что люди сострадают своим сослужителям, то после того уже не сомневайся о херувимах, потому что эти силы гораздо любвеобильнее людей. А кто из праведников не скорбел о людях, которые были наказываемы справедливо и после бесчисленных грехов? Удивительно, что они скорбели, зная грехи людей и видя, что они оскорбили Владыку. Так Моисей, после идолослужения евреев, говорил: «аще убо оставиши им грех их, остави: аще же ни, изглади мя из книги Твоея, в нюже вписал еси» (Исх. XXXII, 32). Что это? Ты видишь нечестие и скорбишь о наказуемых? Потому я и скорблю, говорит он, что они наказываются и подали причины к справедливому наказанию. А Иезекииль, увидев ангела, поражающего народ, с великим воплем и стенанием возгласил: «о, люте мне, ...Господи! еда потребляеши Ты останки Израилевы» (Иезек. IX, 8)? И Иеремия: «накажи нас, Господи, обаче в суде, а не в ярости, да не умаленых нас сотвориши» (Иер. X, 24). Если же Моисей, Иезекииль и Иеремия скорбели, то ужели силы небесные нисколько не состраждут нам в наших бедствиях? Может ли это быть? Что они наше считают за свое, вспомни, какую радость изъявили они, когда увидели, что Владыка примирился с нами. Если бы они не скорбели прежде, то не возрадовались бы после. А что они радовались, видно из слов Христовых: «яко тако радость будет на небеси о едином грешнице кающемся» (Лук. XV, 7). Если же ангелы, видя одного обращающегося грешника, радуются, то как им не испытывать величайшего удовольствия, видя ныне все естество, в начатке его, вознесенным на небо? Выслушай и еще, как радуются вышние сонмы о нашем примирении (с Богом). Когда Господь наш родился по плоти, то они, увидев, что Он примирился с людьми, — а если бы Он не примирился, то и не снизошел бы настолько, — увидев это, они составили хор на земле и восклицали, говоря: «слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение» (Лук. II, 14). Дабы тебе убедиться, что они потому прославляют Бога, что земля получила блага, они присовокупили и причину: «на земли мир», говорят они, «во человецех благоволение», враждебных, неблагодарных. Видишь, как они прославляют Бога за чужие блага, или — лучше — за свои, потому что наши блага они считают своими. Хочешь ли знать, что и ожидая увидеть Его возносящимся, они радовались и восхищались? Послушай Христа, Который говорит, что они восходили и нисходили непрестанно; а это свойственно желающим видеть дивное зрелище. Откуда же известно, что они восходили и нисходили? Послушай Самого Христа, Который говорит: «отселе узрите небо отверсто и ангелы Божия восходящыя и нисходящыя над Сына человеческаго» (Иоан. I, 51). Таково свойство любящих: они даже не ожидают времени, но предупреждают срок своею радостью. Посему они нисходят, стремясь увидеть необычайное и дивное то зрелище, — человека, явившегося на небе. Посему всегда являлись ангелы, — и когда Он родился, и когда воскрес, и ныне, когда возносился. "И се, — сказано, — мужа два стаста ...во одежди беле», самым видом своим обнаруживая радость, «яже и рекоста» ученикам: «мужие галилейстии, что стоите..? Сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на небо» (Деян. I, 10–11).

5. Здесь слушайте меня со вниманием. Для чего ангелы говорят это? Разве, ученики не имели глаз? Разве они не видели события? Не сказал ли евангелист, что «зрящым им взятся» (Деян. I, 9)? Почему же предстали ангелы, научая их, что Христос вознесся на небо? По двум причинам: во-первых, потому что разлука со Христом всегда печалила учеников; а что она печалила их, послушай, что Он говорил им: «никтоже от вас вопрошает Мене: камо идеши? Но яко сия глаголах вам, скорби исполних сердца ваша» (Иоан. XVI, 5–6). Если мы не можем (равнодушно) переносить разлуку с друзьями и родственниками нашими, то ученики, видя Спасителя, наставника, попечителя, человеколюбивого, кроткого, благого, разлучающимся с ними, могли ли не печалиться, могли ли не скорбеть? Посему и предстал ангел, утешая их в скорби об отшествии Господа вестью о втором Его пришествии: «сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде приидет» (Деян. I, 11). Вы впали в скорбь, говорит он, что Христос вознесся? Не скорбите: Он опять придет. Дабы они не сделали того же, что сделал Елисей, который, увидев учителя своего взятым на небо, «растерза ...ризы своя» (4Цар. II, 12), — так как никто не предстал ему и не говорил, что Илия придет опять, — дабы и они не сделали того же, для этого предстали ангелы, утешая их в печали. Вот одна причина явления ангелов. Не менее важна и другая причина, по которой ангел и присовокупил: «вознесыйся». Какая же это причина? Христос вознесся "на небо". Велико расстояние между землею и небом, и сила зрения не могла следить за телом, возносившимся до небес, но как птица, летящая в высоту, чем более возвышается, тем более скрывается от нашего взора, так точно и тело Христово, чем более восходило в высоту, тем более скрывалось, так как глаза по слабости своей, не могли следить за ним на столь великом расстоянии. Посему предстали ангелы, возвещая восшествие Его на небо, дабы ученики не подумали, что Христос восшел «яко на небо» (4Цар. 2:1), подобно Илие, но — что Он вознесся на самое небо. Потому и сказано: «вознесыйся от вас на небо», — и это прибавлено не напрасно. Илия взят был «яко на небо», потому что он был раб; Иисус же вознесся "на небо", потому что Он — Владыка; тот — на колеснице огненной, а этот — на облаке. Когда нужно было призвать раба, послана была колесница; а когда — Сына, то — престол царский, и не просто престол царский, но Отеческий. Об Отце говорит Исаия: «се, Господь седит на облаце легце» (Ис. XIX, 1). Посему, так как Отец «седит на облаце», то и Сыну Он послал облако. Илия при восхождении ниспустил милость на Елисея; а Иисус, восшедши, ниспослал дары на учеников, делающие не одного пророка, но множество Елисеев, или лучше сказать, гораздо больших и славнейших его. Востанем же, возлюбленные, и устремим взоры наши ко второму пришествию Христову. Павел говорит: «Сам Господь в повелении, во гласе архангелове ...снидет с небесе, и ...мы, живущии оставшии, ...восхищени будем на облацех в сретение Господне на воздусе» (1Сол. IV, 16–17), но не все. А что мы не все будем восхищены, но одни останутся, а другие будут восхищены, об этом послушай, как говорит Христос: «тогда будете две вкупе мелюще в жерновах: едина поемлется, и едина оставляется: будета два на одре едином: един поемлется, а другий оставляется» (Лук. XVII, 34–35; Матф. XXIV, 40–41). Что значит эта притча? Что значит эта сокровенная тайна? Жернов означает всех, живущих в бедности и скорбях; а одр и успокоение означает всех, наслаждающихся богатством и почестями. Господь, желая показать, что и из бедных спасаются и погибают, сказал, что из мелющих жерновами «едина поемлется, и едина оставляется», и из лежащих на одре, «един поемлется, а другий оставляется». Он выражает то, что грешники оставляются здесь и ожидают наказания, а праведники подъемлются на облака. Как при вшествии царя в город, облеченные саном и властью и имеющие великое дерзновение пред царем выходят из города на встречу к нему, а преступники и осужденные остаются под стражею внутри города, ожидая царского приговора, — так и во время пришествия Господа, имеющие дерзновение пред Ним сретят Его на воздухе, а виновные и сознающие за собою множество грехов будут здесь ожидать Судию. Тогда и мы «восхищени будем». Сказав: «мы», я не включаю себя самого в число восхищаемых; я не столь бесчувствен и неразумен, чтобы не сознавать собственных грехов. Если бы я не опасался возмутить радость настоящего праздника, то горько восплакал бы, вспомнив это изречение, потому что вспомнил и о собственных грехах. Но так как я не хочу нарушать веселия настоящего праздника, то здесь окончу речь, оставив в вас живое памятование о том дне, чтобы ни богатый не радовался о богатстве своем, ни бедный не считал себя несчастным по причине бедности своей, но каждый поступал так или иначе, смотря по тому, что сознает он за собою. Ни богатство не делает блаженным, ни бедность — несчастным; но кто удостоится "восхищения» на облаках, тот блажен и преблажен, хотя бы он был беднее всех; равно как и лишившийся того несчастен и пренесчастен, хотя бы он был богаче всех. Говорю это для того, чтобы мы, пребывающие во грехах, оплакивали самих себя, а все, живущие в добрых подвигах, ободрялись, и не только ободрялись, но имели твердую уверенность. Впрочем и первые должны не только плакать, но и исправлять себя, так как и порочный может, оставив пороки, обратиться к добродетели и сравниться с теми, которые от начала провождали добродетельную жизнь: об этом и мы будем стараться. Те, которые сознают себя добродетельными, пусть пребывают в благочестии, постоянно умножая это благое приобретение и увеличивая прежнее дерзновение; а не имеющие дерзновения и сознающие за собою много грехов, будем исправляться, дабы и нам достигнуть до их дерзновения, и всем вместе и единодушно с подобающею славою встретить Царя ангелов и сподобиться блаженной радости во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

4. По полиелее

Свт. Григорий Нисский, Слово на Вознесение

Какой приятный сопутник в человеческой жизни пророк Давид! Мы встречаем его на всех путях сей жизни. Как прилично он применяется ко всем духовным возрастам, приспособляется к всякому разряду стремящихся к совершенству! С детьми по Бозе он вместе играет, с мужами вместе подвизается, юношей руководит, старости служит опорою; всем бывает все: для воинов — оружие, для подвизающихся — наставник, для упражняющихся в борьбе — училище, для победителей — венец; сотрапезник в радости, утешение в печали. Нет ничего в нашей жизни, что лишено бы было этого благодатного участия (пророка). Есть ли какая сильная молитва, которой не содействовал бы Давид? Есть ли какая радость праздника, которой бы не украсил Пророк? Это можно видеть и ныне; ибо и нынешний праздник, как ни велик сам по себе, пророк сделал еще больше, предложив и с своей стороны, приличные предмету оного, слова радости из псалмов. Ибо в одном из них (Псал. 22) повелевает тебе быть овцою, пасомою Богом, и не лишаемою никакого блага, овцою, для которой добрый Пастырь служит всем — и злаком для питания, и водою упокоения, и пищею, и кущею, и стезею, и водительством, распределяя свою благодать соответственно каждой нужде. Всем этим он научает Церковь, что должно тебе прежде всего быть овцою доброго Пастыря, благим оглашением руководимою к божественным пажитям и источникам учения, дабы спогребстись ему крещением в смерть и не страшиться этой смерти, потому что это не смерть, но тень и отображение смерти; ибо «аще... пойду, — говорит, — посреде сени смертныя, не убоюся» того, что будет со мною, как «зла, яко Ты со мною еси» (Псал. 22, 4). За тем, утешив палицею Духа, ибо Дух есть утешитель, предлагает таинственную трапезу, уготованную "сопротив" демонской трапезе (Псал. 22, 5); ибо демоны стужали человеческой жизни чрез идолослужение; "сопротив" им (предлагается) трапеза Духа. Потом помазует главу елеем Духа и, присовокупив к сему вино, веселящее сердце, производит в душе трезвенное упоение, твердо направив помыслы от временного к вечному. Ибо вкусивший сего упоения переменяет краткую жизнь на нескончаемую, в долготу дней продолжая обитание в доме Божием (Псал. 22, 6).

Даровав нам это в одном из псалмов, в следующем за ним Давид возбуждает душу к большей и совершеннейшей радости. Если угодно объясню вам сокращенно смысл и сего (псалма): «Господня земля, и исполнение ея» (Псал. 23, 1 и след.). И так что же странного, о человек, в том, что Бог наш явился на земле и жил с человеками, когда земля есть Его творение и дело? И так нет ничего нового и неприличного в том, что Владыка "во своя" пришел (Иоан. 1, 11); ибо Он приходит не в чужой мир, но в тот, который Сам устроил, основав землю на морях и соделав ее удобною для течения по ней рек (Псал. 23, 2). Для чего же пришел Он? Для того, чтобы извлекши тебя из пучины греха, возвести "на гору" (Псал. 23, 3), если для восхождения ты воспользуешься царскою колесницею, то есть добродетельным образом жизни. Ибо нельзя взойти на оную гору, если не будут сопутствовать тебе добродетели; для сего ты должен быть «неповинен рукама», не осквернен никаким лукавым делом, «чист сердцем», не обращаясь душою своею ни к чему суетному, и не измышлять против ближнего никакого коварства (Псал. 23, 4). Награда за сие восхождение есть «благословение», Господь дарует таковому назначенную им милость (Псал. 23, 5). "Сей есть род ищущих» Его, восходящих на высоту посредством добродетели и «ищущих лице Бога Иаковля» (Псал. 23, 6).

Следующая же часть псалма, может быть, выше и самого Евангельского учения; ибо Евангелие повествует о пребывании Господа на земле и о возвращении его от нас; сей же высокий Пророк, изшед из себя самого как-бы неотягощаемый уже бременем тела и присоединившись к небесным силам, передает нам гласы их, как сии силы, торжественно сопровождая Владыку в его нисхождении, повелевают пребывающим на земле ангелам, которым вверена человеческая жизнь, подъять входы, говоря: «возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная: и внидет Царь славы» (Псал. 23, 7). И поелику Содержащий в себе все, куда ни нисходит, везде соразмеряет себя с способностию приемлющих, (ибо бывает не только человеком между людьми, но, конечно соответственно тому, и находясь среди ангелов, низводит Себя до их естества), то вратари спрашивают у вестника: «кто есть сей Царь славы?» (Псал. 23, 8). В ответ на сие объявляют им, что он есть «крепкий и сильный» (Псал. 23, 8), имеющий сразиться с пленившим человеческое естество и сокрушить «имущаго державу смерти» (Евр. 2, 14), чтобы по уничтожении последнего врага возвратить к свободе и миру род человеческий. Опять повторяет теже гласы (Псал. 23, 9–10); ибо таинство смерти уже совершилось, победа над врагами одержана и против них воздвигается победный знак — крест. И снова «возшел... на высоту пленивший плен", давший людям сии благие "даяния" (Псал. 67, 19) — жизнь и царство. Снова должны отвориться находящиеся горе врата; в свою очередь торжественно сопровождают его наши стражи и повелевают отверзть Ему горние врата, чтобы в них опять восприять прославление. Но там не узнают Его, облеченного нечистою одеждою (Зах. 3, 4) нашей жизни, багряность одеяния Которого (происходит) от точила (Ис. 63, 2) человеческих зол. Посему встречают сопровождающих таким вопросительным гласом: «Кто есть сей Царь славы?» За тем (следует) не прежний уже ответ: «крепок и силен... в брани», но: «Господь сил», приявший власть над всем, возглавивший в себе все, первенствующий во всем, восстановивший все в прежнее состояние творения, Сей «есть Царь славы».

Видите как Давид увеличил для нас сладость праздника, присоединив собственную радость к веселию Церкви. И так будем и мы подражать Пророку в том, в чем можно успешно подражать — в любви к Богу, в кротости жизни, в долготерпении к ненавидящим нас, чтобы наставление Пророка было руководством жизни по Боге, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.

 

5. По 3-й песни канона

Свт. Кирилл Туровский, Слово на Вознесение Господне

Прииди ныне духом, священный пророче Захарие; дай начаток нашему слову от твоих прорицаний о вознесении на небеса Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ибо ты не в притче, а ясно показал нам это, говоря: и изыдет Господь и ополчится и все святые Его с Ним, в день он на горе Елеонстей, еже есть прямо Иерусалиму на восток (Зах. 14, 3–4). Желаем и прочее уведать от тебя, а о брани бывшей на общаго врага диавола мы знаем от Исаии, видевшаго серафимов (Ис. 63, 3. 5). Сам Господь наш Иисус Христос один ополчился на все бесовския силы и ниспроверг власти тьмы; «попрал Я их, — сказано, — в ярости Моей и испепелил их в гневе Моем и все ризы Мои окровавил, победил их, и снишел туда, где сокрыты пленники Мои и всех избавил крепкою мышцею Моею, и сказал: не люди ли это Мои и чада Мои?» Все это сказано о страдании Господнем и о сошествии Его во ад. Там Он победил крестом темныя силы и извел всероднаго Адама со всеми племенами и народами. Людьми называет Господь всех язычников, за грехи свои сведенных во ад, а чадами — называет тех, которые скончались, будучи под законом. Над всеми воцарился грех и властвовал чрез смерть от Адама даже до Христа; и изведши из сей жизни посадил людей в преисподних ада, окованных нищетою и железом: беззаконий бо ради своих смиришася (Пс. 106, 10–17).

Но Христос, сокрушив врата ада, избавил их от бед, расторг их узы, извел их из тьмы и сени смертной и в течение сорока дней разделил свою радостную добычу: радуйтеся со Мною, сказал Он, — яко обретох погибшую драхму, то есть души всех человеков, всех племен и народов. И ввел Господь избавленныя души в разныя места своих обителей, иных в рай с разбойником, иных с Адамом в Едем сладости, иных с Авраамом в пребывание в вечной жизни, а души всех язычников поселил во свете Своем на водах упокоения (Пс. 22, 2). Ибо за всех, чрез прелесть змия падших телом, и сам Иисус в том же теле пострадал, и воздаст каждому по делам в последний день, когда придет судить всему миру. Так и сказано было ангелами апостолам на горе Елеонской: «Мужие Галилейстии, сказали ангелы, что стоите зряще на небо (Деян. 1, 11)? Он опять придет в славе своего Божества судить всему миру и воздаст каждому по делам его» (Мф. 16, 27). А святых пророков и преподобных праведников Христос возводит с Собою на небеса во святый град, и о восшествии их скажем от боговдохновенных книг. Ибо мы не сами творцы слова, но последуем словам пророков и апостолов, которые свидетельствовали о Боге живом, как им Дух Святый повелевал записывать, — верующим на спасение, а неверующим, на погибель.

Пойдем и мы ныне, братие, мыслию нашею на гору Елеонскую и мысленно посмотрим на совершившияся там преславныя события. На ту гору пришел ныне сам Господь Бог наш и там собрались чины всех святых: соборы праотцев, множество патриархов, полки пророческие, лики апостольские и толпы верных с семидесятью учениками Христовыми, все те, о коих сказал Павел: явился Христос более, чем пятистам братий (1 Кор. 15, 6). Павел разумеет бывших на горе Елеонской, пред которыми вознесся Господь; а о тех, которых Христос возвел на небеса в горний Иерусалим, послушай слова Матфея: многа телеса почивших святых восташа и... по воскресении внидоша во святый град (Мф. 27, 52–53), то есть в небесный Сион. Самовидцем их был Павел, когда восхищен был до третияго небесе. Но, оставив их, побеседуем о вознесении Христовом и о том, что было на горе Елеонской. Там ныне ангельския силы и архангельския воинства: одни на крыльях ветра приносят облака для взятия от земли Христа Бога нашего, другие готовят херувимский престол. Бог Отец ждет Того, Котораго от века имел в лоне Своем; Дух же Святый повелевает всем ангелам: возмите врата небесная, да внидет Царь славы. Небеса веселятся, украшая свои светила, да удостоятся, они благословения от своего Творца, возносимаго с плотию на облаках сквозь небесная врата; земля радуется, видя на себе Бога, явственно ходящаго, и вся тварь красуется, будучи просвещаема от горы Елеонской, где собрались ангелы вместе с апостолами, по повелению Бога Отца; ожидая Сыновняго пришествия.

Посему сей праздник для нас досточтеннее других, и гора сия святее Синайской горы. На Синайскую гору Бог невидимо сходил, а на Елеонской открыто явился: на Синае — всех приводил в страх, ибо гора вся горела огнем, а молния и гром убивали приступающих к горе, Бог же беседовал с одним только Моисеем; а на Елеонскую гору Христос взошел с тьмами святых, и всех утешает, всех освящает. Посему светится Елеон как солнце, имея на себе вместе с Христом лики святых, и вместо Синайских громов и молний слышатся пророческие гласы, радостно ликовствующие и возглашающие: вознесися силою Твоею, Боже, поем, воспоем силы Твоя. Ангелы призывают всех, говоря: воскликните Богу вся земля, пойте же имени Его (Пс. 65, 1). Патриархи начинают песнь: се Бог наш возносится, совокупив обое во едино, земная с небесными. Преподобные возглашают: вознесися на небеса, Боже, по всей земли слава Твоя (Пс. 56, 6). Праведницы велегласно вопиют: вознесися, судяи земли (Пс. 93, 2), да и мы в свете лица Твоего пойдем. Давид, как старейшина ликов, уясняя песненные гласы, взывает: вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, да взыдет Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне (Пс. 46, 2. 6). Общий же голос заключает Павел словами: кто взыдет на небо, сиречь Христа свести, или кто снидет в бездну, сиречь Христа от мертвых возвести? Но Той есть сшедый и паки возшедый превыше всех небес (Рим. 10, 7; Еф. 4, 10). Тут же была и языческая Церковь, уневестившаяся Христу; видя Его, ныне возносимаго на небеса, она скорбит и, стеная от сердца, вопиет вместе с Соломоном: уязвлена есмь аз любовию (Песн. 2, 5) Твоею, Женише небесный, не подвинулась я в след Тебя и не взлюбила дней покоя. И, как бы провожая любимаго, вопиет: да лобжет мя от лобзаний уст своих! (Песн. 1, 1). Вместе с нею и лик апостолов, смотря на своего учителя и Господа, как чада церковные, жалостно говорили: Владыко! не оставь сирыми нас, которых возлюбил по своему милостивому произволению, но пошли, как обещал нам, Твоего Пресвятаго Духа.

И отвечал им Иисус, милостиво утешая их: «седите во Иерусалиме (Лук, 24, 39), ибо Я восхожду ко Отцу Моему и Богу вашему и пошлю вам, как обещал иного Утешителя, Духа Моего и Отча». И воздвиг руки, благословил их. И, сказав это, возносился на небо, и они поклонились Ему, и светлый облак подъял Его от очей их: взыде, сказано, на херувимы и лете на крилу ветреню (Пс. 27, 11). Имел с Собою Господь и души человеческия, которыя вознес на небеса в дар Своему Отцу и поселил в горнем граде. Разумей об этом из слов Иеремии: те души, Которыя враг низвел в преисподнюю, Господь возвел на небеса, говоря: возстаните, взыдите в вышний Сион (Иер. 31, 6), то есть в небесный Иерусалим. Впереди шествовали ангельския силы со страхом и радостию, желая отверсть врата небесная, но вратари небесные возбраняли им, говоря: это врата небесная; нам Господь повелел соблюдать, чтобы никто из земнородных сюда не приходил, а ныне мы дивимся, видя человека, седящаго на херувимском престоле, и прежде серафим пытающагося проити сии врата. Ангелы же поведали силу и сан Сына Божия, облеченнаго в человеческое тело, и убеждали вратарей не противиться воли Бога, все мудростию творящаго. Сын Божий, — сказали они, — сошел на землю, и никому это было неизвестно, и вот ныне Он восходит, нося образ раба. А вратари отвечали: не послушаемся, доколе не услышим слово Божие. Тогда возгласил Христос: «отверзите Мне врата правды, и вошед в них возвещу Отцу Моему, что Я на земли совершил и пострадал». И узнав глас Господень все силы небесныя пали и поклонились, говоря: мы не видели, Владыко, Твоего схождения с небес, но все покланяемся Тебе, восходящему во славе. И Дух Святый, изшел на сретение, вводит равнаго Себе Сына Божия и, чествуя Его, говорит: и да поклонятся Ему вси ангели Божии. Сам же Бог Отец возгласил грядущему в плоти: Сын Мой еси Ты; седиодесную Мене; се престол Твой, Боже, в век века; Твоя суть небеса и Твоя есть земля (Пл. 2, 7; 109, 1; 44, 7; 88, 12) и пределы ея Ты основал. И посадив Сына на престол, Отец венчал Его своею десницею при пении серафимов: положил еси на главе Его венец от камене честна, славою и честию венчал еси Его, славу и велелепоту возложил еси на Него (Пл. 20, 4. 8. 6). И в завершение помазует Его помазанием Божияго существа, как свидетельствует Давид: сего ради помаза Тя, Боже; Бог твой елеем радости паче причастник Твоих.

Поистине праздник сей исполнен радости и веселия; радость на небесах, ибо Христос вознесся ко Отцу, — и радость на земле, ибо вся тварь обновилась от истления. Потому и мы, братие, приидите — возрадуемся Господу, вознесшемуся на небеса; поклонимся седящему одесную Отца, помолимся приявшему всякую власть на Небеси и на земли, принесем в дар веру царствующему со Отцем, не явимся пред Ним тщи в день праздника, да приимем Божию благодать. Ибо ныне Христос всем раздает Свои дары: Отцу дает принесенную Им в жертву плоть, апостолам посылает Святаго Духа, души св. пророков вводит в небесное царство, угодникам своим разделяет обители горняго града, праведникам отверзает рай, страдавших за Него мучеников венчает, страстотерпцам посылает благодать чудес, святителям дает душеполезныя прошения, отпущает грешникам прегрешения, милует всех творящих волю Его и хранящих заповеди Его, благоверным князьям нашим посылает здравие душевное и телесное и одоление на враги, утверждает церкви, обогащает церковников, досточтимыми творит служащих Ему иереев и диаконов, освящает монастыри, прославляет игуменов, укрепляет в терпении монахов; благословляет всех христиан: малых и великих, нищих и богатых, рабов и свободных, старцев и юношей, замужних и девиц, матерей и младенцев, сирот и вдовиц. Приидем и мы, братие, во св. церковь; возвеличим Христа Бога нашего, давшаго нам жизнь и обещавшаго после нея Царство небесное; вознесем имя Его вкупе, да ниспошлет и нам своего Пресвятаго Духа: ибо мы Его рабы и Ему славу, честь и поклонение возсылаем со Отцем и Пресвятым, благим и животворящим Духом, ныне, и присно, и вовеки веком. Аминь.

 

6. По 6-й песни канона

Синаксарь на Вознесение Господне

В сей день, четверток шестой недели, считая от Пасхи, празднуем Вознесение Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Стихи

Восседши по правую руку Отца, Ты, Слове, подаешь самую твердую веру ученикам.

Так как, пребывая с учениками еще до страдания, Господь дал им обетование о пришествии Всесвятого Духа в таких словах: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет»; и еще: «Когда приидет Он, наставит вас на всякую истину; посему после воскресения из мертвых Он являлся им в течение сорока дней не постоянно, но с промежутками, ел с ними и пил и тем утверждал несомненность воскресения. Наконец, многое возвестивши о Царстве Божием, повелел им не отлучаться из Иерусалима, но, пребывая там, ожидать пришествия Всесвятого Духа, так как им надлежало от Него креститься, ибо они первоначально были крещены от Иоанна только водою. (Хотя по позднейшему повествованию Епифания Кипрского, Иоанн Богослов крестил Богородицу, а также и Петр прочих апостолов.) Повелел же им оставаться в Иерусалиме для того, чтобы там сначала утвердилась евангельская проповедь, иначе, разойдясь в разные места, они легко были бы заподозрены во лжи, кроме того им, как бы некоторым воинам, здесь надлежало запастись оружием Духа и таким-то образом выступить на борьбу с врагами Христа.

Когда же настало время вознесения, Он ведет их на гору Елеонскую (называется она так потому, что густо поросла масличными деревьями), и поведал им то, что будет в конце сей проповеди (о вознесении), а также о непостижимом Своем будущем Царствии. Заметив, что ученики хотят вопрошать Его о том, что их не касается, посылает к ним и бывшей тут же Пречистой Своей Матери Ангелов указать Его восход на небеса. Затем на подхватившем Его облаке поднялся из среды их на виду у них, сопровождаемый Ангелами, которые повелевали другим поднять небесные врата и ужасались кровавому цвету плоти Его. Он воссел одесную Отца, обожив плоть; и, дерзну сказать, Он привел ее в единение с божеством, ибо чрез нее мы освободились от древнего проклятия, которое было уничтожено. Ангелы, представши апостолам в виде человеческом, сказали: «Мужи Галилейские! что вы стоите в ужасе и смотрите на небо? Сей, Которого вы видите с плотию — Бога Иисуса, — опять так же, то есть с плотию, приидет, но не как прежде, в уничижении и тихо, а с великой славой, как теперь видите, в сопровождении Ангелов». Тогда апостолы, перестав смотреть, возвратились с горы Елеонской, а она находится близко от Иерусалима, в расстоянии 2040 шагов. Это путь субботы, так как Моисеем в законе предписано именно столько шагов проходить в субботу. Поелику скиния свидения на столько именно шагов отстояла от стана иудейского, и, если кому хотелось пройти туда поклониться, такое пространство, а не более, позволялось проходить, потому и назван такой путь субботним, некоторые поэтому думают, что и вознесение Христа произошло в субботу, но это не заслуживает доверия.

Апостолы, возвратившись, вошли в горницу, в которой пребывали с женами-мироносицами и Матерью Слова и, ожидая сошествия Всесвятого Духа, по обетованию, упражнялись в посте, молитве и молении.

Вознесшийся во славе, Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

 

7. Перед 1-м часом

Прп. Феодор Студит, На Вознесение Христа Спасителя. О том, что мы должны с чистыми помыслами причащаться Пречистых Таин

Братия и Отцы! Ныне настал светлейший день Вознесения; и праздник этот ест совершение искупления Господа нашего Иисуса Христа; ибо он исполнил и совершил всю волю Отца, и потом вознесся в славе на небеса, провождаемый Ангелами и человеками; и нас воздвиг; и естеством нашим, в пресвятой Своей плоти, воссел превыше небес. Какое и сколь великое богатство славы Его, и какое величество силы Его, что Он смиренное, презренное и уничиженное наше естество возвел на Царский престол, и соделал покланяемым от всех небесных Ангельских сил. Содержа это в уме нашем, братия, ужаснемся и устрашимся величия Божиих дарований, и будем проводить жизнь достойно Главы Владыки, как Христовы члены, как одно тело с Ним, как сопричастники и сонаследники Его, — в чистоте, в разуме, в долготерпении, в благости, в Духе Святом, в истинной любви, в слове истины и в силе Божией, со всяким послушанием и смиренномудрием, со всякою тщательностию и охранением. Да не произносится ни одно непристойное слово между нами, как освещенными, и ни одно неподобающее слово да не скажется с преслушанием, хотя бы оно казалось добрым и нужным. А оскверняющий плоть свою не член Христов, и злопамятный не член Христов, и недостоин причащения, и всякую иную страсть питающий не член Христов. Посему каждому должно испытать себя, чтобы не был он нечист и злопомнителен. И когда очистится и исправится чрез исповедь, тогда пусть причастится Тела и Крови Христовых. Ибо кто недостойно причащается, подвергается великому осуждению, не разсуждая тела Господня. Посему многие и умирают, когда недостойно причащаются, и одержимые недугами не исповедаются (1Кор. 11, 29–30). «Аще бо быхом себе разсуждали, не быхом осуждени были, судими же, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся» (1Кор. 11, 31, 32). Посему мы должны быть чистыми и преподобными, что бы нам достойно называться членами Христовыми и причащаться Святых Таин. А если случится нам по невниманию быть побежденными лукавым похотением, или гневом, или яростию, или враждою, или злопамятством, или другим каким-либо грехом, что ненавидит Бог (и не удивительно, ибо мы люди, а не ангелы); то покаемся тотчас, и опять войдем в прежнее устроение и чин; потому что мы освящаемся, если не будем коснеть во грехе. А кто пребывает во грехе, подвергается беспощадному суду. Или мы не знаем, что смерть приходит внезапно и безвестно, и похищает нас? Вот вчера, когда мы навестили больного Епископа, нашли, что он был в великом томлении, весь горел в жару горячки, весь страдал в скорби, обращал взор свой туда и сюда, и нигде и ни от кого ни находил никакой помощи, кроме одной совести, правой или неправой. Не тоже ли будет и с нами? Но что это такое? Не есть ли это сон и тень в сравнении с будущими мучениями, в сравнении с оным огнем страшным и никогда неугасающим, где червь не умирает, тьма не проходит, узы не разрешаются, тартар пределов не имеет, скрежет зубов не перестает, и все прочие мучения бесконечны. Если бы мы, братия, размышляли об этом, то не покоили бы тела, и никто бы не завидовал, ни оскорблял бы никого, ни гневался, ни спорил, ни осуждал, ни лгал, и не делал бы никакого зла. Итак, будем жить в мире, будем проливать обильные слезы, будем кротки, имея искреннюю любовь друг ко другу, и будем с усердием исполнять все то, что заповедано, дабы нам и вечной муки избежать, и жизнь вечную получить, о Христе Иисусе Господе нашем, Которому подобает слава и держава с Отцем и Св. Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Также тропарь прп. Феодору: Православия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / вселенныя светильниче, / монашествующих Богодухновенное удобрение, / Феодоре премудре, / ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

— и 1-й час.